Loading...

تفکیک اراضی

تفکیک اراضی چیست؟

برای تفکیک اراضی، باید درخواست تفکیک زمین ارائه و تکمیل شود. ارائه مدارک مالکیت و فتوکپی وکالت نامه یا فتوکپی شناسنامه ذینفع (مالکین یا مالک) الزامی است. فیش پرداختی عوارض نوسازی در صورت موجود بودن، باید ارائه شود. تهیه پوشه فنردار روغنی و ارائه درخواست به شهردار برای اخذ دستور، از مراحلی است که باید گذرانده شود. همچنین لازم است شماره و تاریخ در دبیرخانه ثبت گردد و زمانی برای بازدید کارشناس دفتر فنی تعیین شود.

قانون تفکیک اراضی زیر ۵۰۰ متر مربع

به اراضی که مساحت آن ها ۵۰۰ متر مربع یا کمتر باشد، قدرالسهم، هزینه ی افراز و تفکیک شهرداری تعلق نمی گیرد. به زمینی با سند شش دانگ و متراژی بالاتر از ۵۰۰ متر مربع که به قطعاتی تقسیم شده باشد، قدرالسهم شهرداری تعلق می گیرد.

دلیل تعلق گرفتن قدرالسهم به این نوع زمین، این است که از نظر قانونی و ثبتی ملک تفکیک یا افراز نشده است. این موضوع موجب ایجاد مشکلاتی برای خریداران اراضی شهری که سندی عادی دارند می گردد. این مشکلات به دلیل بی توجهی افراد به مشکلات ثبتی، اداری و حقوقی سندهای عادی و اقدام به خرید و فروش زمین است.

حد نصاب تفکیک اراضی

قوانین تفکیک اراضی شهری شامل حداقل متراژ تفکیک زمین و حد نصاب تفکیکی است و در طرح تفصیلی هر شهر، این موردها مشخص هستند. پس از تفکیک اراضی و افراز، زمین را به قطعاتی کوچکتر تقسیم می کنند و بر مبنای ضوابط طرح تفصیلی، حداقل متراژ تفکیک زمین مشخص می گردد.

روش تفکیک زمین در شهرها چگونه است؟

پاسخ این پرسش، به این بستگی دارد که افراز یا تفکیک در دادگاه درخواست شود یا در اداره ثبت و اسناد املاک محل وقوع ملک. درباره موضوع اداری تفکیک، اگر طرفین تعهدی جهت تفکیک ملک انجام نداده باشند، انجام تفکیک بر عهده اداره ثبت اسناد و املاک محل است.

اراضی تجاری

ابعاد قطعات تفکیکی باید مناسب استفاده از اراضی پیشنهادی طرح جامع باشد. حداقل مساحتی که قطعات تفکیکی زمین ها با کاربری تجاری دارند را بر اساس قوانین طرح تفصیلی، ۳۰۰ متر مربع تعیین کرده اند. همچنین، حداقل نصاب جهت تفکیک واحدهای تجاری، ۱۷/۵ متر مربع می باشد. دهانه مغازه حداقل عرضی که باید داشته باشد، ۳ متر مربع است و عمق آن باید حداقل ۵/۷ متر مربع باشد. همچنین حداقل عرض قطعه ی تفکیکی در اراضی تجاری کلان ۱۶ متر و در اراضی تجاری خرد، ۱۲ متر است.

گروه مهندسین دانوب با سابقه ی درخشان در حوزه ژئوماتیک توانسته است که با کسب تجربه در زمینه های مختلف تخصصی نقشه برداری و امور اجرایی آن، بهترین انتخاب شما، برای رفع نیازهایتان باشد.

فرایند تفکیک زمین به چند شکل امکان پذیر است؟

برای این که بتوانید فرایند تفکیک زمین را انجام دهید باید اقداماتی را انجام دهید:

باید مدارک زیر توسط مالک تهیه گردند:

 • در دست داشتن تمامی مدارک مالکیت
 • ارائه دادن و تکمیل بودن درخواست تفکیک زمین
 • داشتن کپی شناسنامه تمامی مالکین یا مالک
 • اشتن کپی وکالت نامه
 • داشتن مدارک مربوط درخواست به شهرداری به جهت اخذ دستورات
 • اشتن پوشه فنردار روغنی
 • ثبت کردن تاریخ و شماره در دبیرخانه
 • شخص کردن زمان برای بازدید توسط شخص کارشناس دفتر فنی
 • یدن کردن کارشناس دفتر فنی شهرداری از محل مورد نظر
 • بازدید کردن کارشناسان شهرداری از محل مورد نظر و تنظیم کردن گزارش برای وضع موجود
 • تکمیل کردن کارت مربوط به گذر بندی
 • تعیین کردن کاربری، یعنی مشخص کردن حدود و حداقل متراژ تفکیک اراضی طبق طرح تفضیلی یا طرح هادی و جامع
برخی از خدمات مجموعه دانوب

نقشه برداری


نقشه برداری زمینی


نقشه برداری هوایی


نقشه برداری زیرزمینی


نقشه برداری ثبتی